Met mevrouw Grendelman van De Toren zijn afspraken gemaakt over het periodiek aanleveren van een artikel over de studiekringen. De Toren

Artikelen waarmee we senioren in de regio op de hoogte kunnen brengen van de onderwerpen die in een studiekring zoal aan de orde komen.

Tevens artikelen waarmee we ook wat meer bekendheid genereren over de mogelijke deelname aan een studiekring. Ook hier geldt immers: "Onbekend maakt onbemind".

Om de frequentie enigszins in de pas te laten lopen met het aantal studiekring bijeenkomsten, is er voor gekozen eens per veertien dagen een artikel aan te leveren. De artikelen zullen bij toerbeurt worden geschreven door Nora Mullens als deelnemer van de studiekring Hardenberg en door het PR team van Studiekring Plato in Dedemsvaart (in 2018 bestaande uit Cita Gaikema en Henk Kuipers).

De reeds verschenen artikelen zijn hier na te lezen en tevens bereikbaar via "Publicaties" in het linker menu.