Afdrukken

In deze periode gedenken wij dat Maarten Luther zijn 95 stellingen in de Rooms Kathlieke Kerk publiceerde en de aanzet gaf tot de Reformatie. Eigenlijk de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk misbruikte men het geloof om zichzelf te verrijken door middel van verkoop van aflaten.

Dit geld werd dan o.a. weer aan de bouw van de St. Pieter te Rome te gelde gemaakt.

Mede dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst, de sociale media in die tijd, is het snel gegaan met de verspreiding van de reformatie.

Maarten Luther zowaar een man met meerdere gezichten. Van monnik, gewiekste marketingman, gezinsman enz.

Andere namen van kerkhervormers zijn Hus, Zwingli, Erasmus en Calvijn. Aan deze laatste danken wij het woord calvinisme.

Het was destijds een roerige zwarte periode vol van oorlogen en overheersing en de contrareformatie zorgde voor nog meer ellende. Vervolgingen, lijfstraffen en er belandden zelf mensen op de brandstapel.

De strijd woekerde voort van de tegenpartij en in 1566 vond de beeldenstorm plaats. Vervolgens de 80 jarige oorlog van 1568-1648 en hugenoten uit de zuidelijke landen overspoelden als vluchteling ons land.

Karel de V, zijn zoon Philips de II en Alva verdwenen eindelijk van het strijdtoneel en een andere tijd brak aan onder Willem van Oranje. Dit kwam de vrijheid van de mens ten goede. In 1584 is hij helaas vermoord in Delft.

Veel later de oprichting van de Gereformeerde Kerk onder leiding van Abraham Kuijper. Samen op Weg PKN volgt in 2004 en de secularisatie neemt toe.

Heden ten dage vind je de calvinistische volksaard nog altijd terug in onze economie,politiek, het gezin, koningshuis en het Nederlandse landschap.