Op 6 september zijn we met de Studiekring Dedemsvaart het nieuwe seizoen weer voortvarend van start gegaan. Na zo’n eerste seizoen is het na de vakantieperiode altijd weer spannend of er wellicht ook mensen afhaken of dat het enthousiasme van het eerste seizoen is gebleven.

Gelukkig was dat laatste duidelijk het geval en met de voltallige bezetting, aangevuld met nog twee nieuwe deelnemers, hebben we het nieuwe seizoen ingeluid met een bezoek aan de Ommerschans.

De Ommerschans is van oorsprong een verdedigingswerk, gebouwd in opdracht van Groningen en Friesland als verdediging van Noord Nederland ten tijde van de 80-jarige oorlog. Het terrein wordt in 1819 in bruikleen gegeven aan de Maatschappij van Weldadigheid die hier de bedelaarskolonie Ommerschans vestigt. Het doel hiervan is het groeiende aantal paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen en wezen op te voeden tot zedelijkheid en een bestaan te laten opbouwen in zogenaamde landbouwkolonies.

We beginnen met een lekker bakje koffie op hoeve 4 bij de familie Hiemstra waarbij zelfs het vervelende Nederlandse regenweer de pret niet kan drukken.

Onder leiding van William Janssen die ons als enthousiaste gids over het terrein voert zien, horen en voelen we een stuk historie waarvan velen van ons het bestaan niet eens kenden. En dat over een plek waar geen van ons meer dan 10 Km vandaan woont.

De meest gehoorde opmerking is dan ook weer: “Hier komen we nog een keer terug”.