In verschillende kranten wordt op 15 november melding gemaakt van een nieuwe pil die de dokter belt om te laten weten dat ze is geslikt. Een pil die op eigen houtje aan de buitenwereld laat weten of ze werkelijk is ingenomen.

Vandaag (toevallig?) een presentatie over nanotechnologie in onze studiekring. Het maken van deze pil is alleen mogelijk geworden met gebruikmaking van nanotechnologie.

Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootte-orde van nanometers (afkorting nm, een miljardste van een meter). Hele kleine deeltjes dus!

Materie kan bij afmetingen op nanometer-schaal bijzondere eigenschappen krijgen. Niet-geleidende stoffen worden geleidend, ondoorzichtige materialen transparant. Nanotechnologie kent vele toepassingsgebieden, van consumentenproducten tot medische toepassingen en van energiebronnen tot waterzuivering en biedt daardoor maatschappelijke en economische kansen. Over de risico’s is nog weinig bekend.

Het hierboven genoemde voorbeeld is één van de vele uitvindingen en mogelijkheden binnen de geneeskunde ( medicijn toediening) maar ook bij de medische diagnostiek vindt steeds meer toepassing plaats van deze technologie.

Denk verder aan de zonnepanelen op het terrein van milieu en energie. De computer en de verdere ontwikkeling binnen de ict is volledig afhankelijk van electronische chiptechnologie.

Ook in de voedselindustrie wordt overal ter wereld onderzocht hoe de kwaliteit van voedselproducten met behulp van nanotechnologie kan worden beïnvloed ten aanzien van bijvoorbeeld de houdbaarheid, smaak, geur, kleur en vloeibaarheid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Nederland is het meest toonaangevende land op het gebied van nanotechnologie in de wereld. Een samenwerkingsverband tussen de TU Twente , de TU Delft, TU Eindhoven en het onderzoeksinstituut Amolf zorgt voor een goede kruisbestuiving van de uitvindingen en ontdekkingen door enthousiaste en vaak gedreven wetenschappers.

De presentatie geeft een goed overzicht van deze ontwikkelingen, die wordt ondersteund door mooie beelden en korte filmpjes.

Naast verwondering en waardering over wat er wordt bereikt met de toepassing van nanotechnologie is er ook de vraag waar dit allemaal toe zal/ kan leiden.

En wat gebeurt er met nano-afval, hoe gezond zijn nanodeeltjes in ons voedsel, waar blijft onze privacy etc. zijn belangrijke vragen.

Bovenal de ethisch, filosofische vraag wie of wat “bewaakt” deze ontwikkelingen. We kunnen namelijk heel veel goeds doen met dit alles, maar ook heel veel verkeerds/ kwaads.

Overzien de wetenschappers de gevolgen van hun ontdekkingen? Hoe ver moeten en willen we gaan met deze onderzoeken en uitvindingen? Vragen die opkomen n.a.v. de presentatie.

Terugkomend op de pil ( big brother pil ) hierboven genoemd. Het is bekend dat het niet of verkeerd innemen van medicijnen jaarlijks miljarden kost aan productiviteitsverlies, ziekenhuisopnames en andere medische problemen. De vraag bij het toepassen c.q. slikken van deze pil is wel: wie bepaalt wie er allemaal wel en niet mogen “meekijken” naar het wel of niet slikken van de pil en wie dat bepaalt. Is dat primair de patiënt of de huisarts of de steeds machtiger wordende zorgverzekeraar?