Eén van de leden heeft veel informatie verzameld over het Jodendom. De hoeveelheid informatie was dusdanig dat één online bijeenkomst van 2 keer 40 minuten niet voldoende bleek om dit te behandelen. Vandaar dat dit onderwerp tijdens twee achtereenvolgende sessies aan bod is gekomen. Een (ver)korte samenvatting wordt in dit artikel weergegeven. 

Jodendom

De Semieten zijn de vele klassieke en hedendaagse Semitisch sprekende volkeren die leefden en leven in het huidige Midden-Oosten, Ethiopië , Eritrea en Noord-Somalië. Antisemitisme betekent dan ook Jodenhaat, vijandigheid tegen joden alleen omdat ze jood zijn. Semitisme wordt soms onterecht in verband gebracht met andere volken dan joden waaronder Arabieren. De term werd in 1879 gepopulariseerd door de Duitse publicist Wilhelm Marr.

Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten. Deze behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De Tenach is het voornaamste boek in het jodendom. De eerste vijf boeken van Mozes, de Thora, zijn het belangrijkst voor de joden. Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit de Tenach is opgebouwd: T van Thora (Wet). N van Neviim. (Profeten) CH van Chetoevim (Geschriften). Rabbijnen en opperrabbijnen zijn wetgeleerden, zij geven betekenis en getalswaarde aan alle 22 letters.

Door de eeuwen heen was er haat tegen de joden. Dat was ook bij andere volkeren en groeperingen het geval zoals bij Armeniërs, ketters, heksen etc. Het verschil met deze groepen is dat het van voorbijgaande aard was maar bij de joden is het gebleven.

In 1250 gaf de paus de opdracht dat joden zich op een bepaalde manier moesten kleden: puntige hoed en geelgekleurd teken. Tijdens christelijke feestdagen mochten zij niet de straat op. Priesters en rabbijnen hadden desondanks een goede relatie met elkaar.

In Rusland en Polen arriveerden in de 17e eeuw ascenazische of Hoogduitse joden vanuit Beieren en Oostenrijk die vervolgens vanwege geweld en vervolging naar Nederland vertrokken. Ze waren straatarm en werden "betteljuden" genoemd. In de tijd van de Franse Revolutie kregen joden volledige burgerrechten, ze hoefden niet meer in aparte wijken (getto’s) te wonen.Lang heeft dit allemaal niet geduurd, op veel plaatsen ontstonden weer vervolgingen.

In de Verenigde Staten leven veel joden die vanwege inquisitie, oorlogen en vervolging zijn gevlucht. In New York leven veel ultra orthodoxe joden. Sefardische (Portugese) Joden vluchten uit Portugal vanwege de inquisitie. Zij vestigden zich in Amsterdam, van waaruit zij, onder meer via Lissabon, handel dreven in suiker en tabak uit Brazilië en diamant, specerijen en katoen uit India.

Joden hadden vaak werk in de handel waarmee ze veel verdienden. Ze hadden kennis van het bankwezen, wiskunde, natuur-en sterrenkunde en studeerden aan de Leidse universiteit. In Europa wonen momenteel 1.5 miljoen joden.

Er zijn verschillende stromingen binnen het joodse geloof: (ultra) orthodox, liberaal en Messiaans belijdende joden. Orthodoxe joden volgen heel nauwkeurig de wetten en voorschriften uit de joodse geschriften. Ze dragen traditionele kleding en de jongens en mannen hebben lange krulletjes langs hun gezicht en een Keppel (jongens vanaf 13 jaar) of hoed op hun hoofd.

Met Messias belijdende Joden, ook wel Messiaanse Joden genoemd, worden gewoonlijk degenen bedoeld die van Joodse afkomst zijn en die in hun eigen gemeenschap bijeenkomen en bewust proberen hun Joodse identiteit te behouden en die geloven dat Jezus de Messias is.

Het liberale jodendom kenmerkt zich door een vrije omgang met de traditie. In het orthodoxe jodendom is de traditie een vast gegeven: men heeft zich te houden aan de halacha (het geheel van voorschriften voor het leven, gebaseerd op de schriftelijke Tora — die gezien wordt als rechtstreekse openbaring van God — en op de mondelinge Tora — de geautoriseerde uitleg, die ook herleid wordt tot Gods openbaring op de Sinaï. In het liberale jodendom heeft de traditie wel een zekere waarde, maar niet een goddelijk gezag. Een kritische en wetenschappelijke benadering is nodig, en aanpassing aan de eigen tijd en cultuur. Men haalt uit de traditie wat men nog van waarde vindt.

Gelovige joden eten koosjer. Dat betekent bijvoorbeeld dat melk, boter en kaas niet tegelijk met vlees klaargemaakt of gegeten mogen worden. Deze regels voor koosjer eten komen uit de Thora.

Door de besnijdenis, die op de achtste dag na de geboorte plaats vindt, wordt een joods jongetje opgenomen in het verbond (briet mila), dat door God met Abraham gesloten is.

De talliet is een gebedsmantel die door sommige mannen tijdens het gebed wordt gedragen. Aan de hoeken van deze talliet zitten draden kwastjes die tsietsiet worden genoemd. Tijdens het bidden houden de mannen deze kwastjes vast wat ze herinnert aan de geboden die in de Thora staan. Ze mogen alleen kleding dragen wat van één stof gemaakt is, van katoen of van wol.

De tefillien – de gebedsriemen – worden ook gerekend tot de kleding, omdat ze ‘gedragen’ worden tijdens het gebed, net als de gebedsmantel. Er zijn twee soorten gebedsriemen: de ene wordt om het hoofd gedragen, de andere om de linkerarm. In beide gevallen is precies beschreven hoe ze moeten worden aangelegd en hoe ze eruit zien. De eerste riem wordt in de nek samengebonden en hangt dan langs de rug naar beneden. Op het voorhoofd zit een klein zwart doosje dat van leer gemaakt is. De andere riem heeft ook zo’n doosje: het zit aan de binnenkant van de bovenarm, vlak bij het hart. De riem wordt om de arm gebonden, zeven keer om de onderarm en ook om de hand gewikkeld en vastgehouden met de vingers. Het gaat hier om deze doosjes, want daar zitten teksten in, precies vastgelegd en geschreven op perkament. Belangrijk is Deuteronomium 6: "Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand; en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen." Duidelijk is, dat de joden hier de Bijbeltekst letterlijk opvolgen.

Vrouwen van Chassidische joden hebben kleding voorschriften, vrouwen van liberale joden hebben die niet,die zijn vrij. Sommige joodse vrouwen bedekken vanaf dat ze getrouwd zijn ook hun haar. Ze gebruiken hiervoor een pruik, een hoed of een doek.

De davidster of het David schild is een spiritueel symbool in de vorm van een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. In de 19e eeuw werd het een algemeen symbool voor het jodendom.

Zionisme

Theodor Herzl, geboren in 1860 in Boedapest, schrijft in 1896 een boek: Der Judenstaat. Er moet, vindt hij, een herstel komen van de Joodse staat. Op het eerste Zionistische Congres in Bazel zijn ongeveer tweehonderd Joden bijeengekomen. Ze zijn afkomstig uit vele landen. Er wordt een Zionistische Wereldorganisatie opgericht, men kiest een vlag en een volkslied: Hatikwa (“De Hoop”). Op de vergaderingen is veel gemor te horen. Vooral de Russische Joden leggen steeds de nadruk op Palestina. Dat moet het land voor de Joden worden! Door al deze ontwikkelingen raakt Herzl teleurgesteld en moedeloos. Het wordt hem allemaal te veel en in 1904 sterft hij, nog maar 44 jaar oud.

Na het eerste congres in 1897 schrijft hij in zijn dagboek: “In Bazel heb ik de Joodse staat opgericht. Wanneer ik het vandaag hardop zou zeggen, zou iedereen mij uitlachen. Misschien over vijf jaar, in elk geval over vijftig, zal iedereen het zien”. 

Precies 50 jaar later, in 1948, wordt door de Verenigde Naties besloten dat er een Joodse staat in Palestina zal worden gesticht.

De Arabische buurlanden zitten niet te wachten op de Joodse staat en verklaren Israël de oorlog. Jeruzalem heeft niet voor niets de bijnaam "The Holy City". De stad is namelijk voor het Christendom, het Jodendom en de Islam een heilige stad. Deze drie religies en haar aanhangers leven hier naast en met elkaar. In de oude stad zijn de religies verdeeld door vier verschillende wijken: Islamitisch, Joods, Christelijk en Armeens.

Klaagmuur

De Klaagmuur is ontstaan na de vernietiging van de 2e Joodse tempel door Hadrianus. De opstandige joden werden door de Romeinen het land uitgezet: het begin van de diaspora.
De joden mochten Jeruzalem niet meer betreden, wel mochten zij één dag per jaar (bij een overgebleven stuk muur) hun verdriet komen uitschreeuwen, de zogenaamde Klaagmuur. Het is de meest heilige plek ter wereld voor de joden.

Deze muur is nog gebouwd onder Herodes de Grote, als uitbreiding van de Tweede Tempel. De onderste grote stenen stammen nog uit deze periode (omstreeks het jaar 0) en de hogere stenen stammen uit de islamitische tijd.

Israël heeft een perfect opgeleid leger dat door de Amerikanen getraind is. Ook hun inlichtingendienst, de Mossad, (opgericht in 1949) werkt bijna feilloos. Oorspronkelijk was het een zionistische groepering die joden Brits Palestina binnen smokkelde.

De bekende zangeres Madonna is aanhanger van de kabbalah en draagt als symbool een rode band om haar pols. http://www.koshertorah.com/PDF/madonna%20kabbalah.pdf