De latere Stadhouder Willem III wordt 8 dagen na de dood van zijn vader Stadhouder Willem II in 1650 geboren. Dit biedt de Regentenpartij van de Staten van Holland van de Republiek, de mogelijkheid om te bewerkstelligen geen Stadhouder meer te benoemen. Een geheime ‘Akte van Seclusie’ en een later 'Eeuwig Edict’ proberen te voorkomen dat prins Willem ook in de toekomst zal worden benoemd tot Stadhouder van de Republiek.

De Hollandse Raadpensionaris Johan de Witt wordt de machtigste man in de Republiek. Hij stelt de staatsfinanciën op orde na de enorme schulden van de tachtigjarige oorlog. Tevens creëert hij een sterke zeevloot, maar verwaarloost ondertussen het landleger.

In het rampjaar 1672 wordt de Republiek aangevallen door Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. De Oranjepartij grijpt de macht en Willem wordt alsnog tot Stadhouder aangesteld. De gebroeders De Witt worden vermoord. Het is nooit duidelijk geworden in hoeverre de Willem betrokken is geweest bij deze moord.

Na een uitnodigingsbrief van protestantse Engelse leiders trekt Willem, met toestemming van de Republiek, met een vloot en huurtroepen naar Engeland om daar zijn schoonvader, de katholieke koning Jacobus II, van de troon te stoten. Dit staat bekend als de ‘Glorious Revolution’. Willem en zijn vrouw Mary Stuart worden koning en koningin van Engeland, Ierland en Schotland. De Republiek en Engeland worden hierdoor bondgenoten. De introverte Willem sterft kinderloos in 1702. De Republiek gaat een volgend Stadhouderloos Tijdperk in.