Plato Activiteiten

Het programma binnen de Studiekring Plato is erg gevarieerd. Los van de presentaties over interessante onderwerpen die door de verschillende deelnemers worden gegeven, worden er ook regelmatig uitstapjes gemaakt naar interessante locaties. Locaties die dan vervolgens ook weer het onderwerp kunnen vormen van een volgende bijeenkomst.Bovendien worden er ook geregeld gastsprekers uitgenodigd die dieper op een interessant onderwerp in gaan.

Onderstaand een korte impressie van een aantal van de reeds gehouden bijeenkomsten.


 

De bijeenkomst van 19 september 2018 stond volledig in het teken van De Hanze. 

Vanaf het midden van de 12e eeuw onstond geleidelijk ~De Hanze~. Dit is een samenwerkingsverbond van Noord Europese steden om elkaar te ondersteunen bij de handel. Individuele kooplieden die op vergelijkbaar gebied handel dreven en daarbij in verschillende handelssteden (zie plaatje) als agent of verscheper voor elkaar konden optreden.

Deze Noord-Oostzeehandel had op haar hoogtepunt ca. 200 havensteden. Het machtige Lübeck had hierin een leidende rol. Ook waren er kantoren in Londen en Brugge, door verzanding in de rivier later in Antwerpen, Bergen en Veliki Novgorod. Er was handel in hout, was,barnsteen, huiden, rogge, meel, vis erts, zout, linnen enz. enz. Het vervoer van de goederen vond meestens plaats per kogge. Hoogtepunt van De Hanze in het midden van de 15e eeuw en helaas een economische crisis diende zich eind 15e eeuw aan...........................

Nee, De Hanze had niet altijd de wind mee! De ontwikkelingen van de late middeleeuwen (1290-1500) waren hierop van invloed. o.a. * 1315-1317 hongersnoden. *Pestepidemieën, de zwarte dood. * 100 jarige oorlog 1337-1453. 1/3 deel van de bevolking kwam in deze periode om het leven. *1453 Val Bezantijkse Rijk. * 1492 Ontdekking Amerika. Gevolgd door ontwikkeling Vroeg-moderne tijd. Hierin vond o.a.* De reformatie. * 30 jarige oorlog. * Centrale staten Frankrijk, Engeland en Spanje plaats. Door al deze oorlogen veranderden de landsgrenzen menig maal en door overstromingen/verzandingen de vaarroutes van De Hanze.

Verder verval door de opkomst van de Hollandse en Engelse koopmannen en...

Een aantal deelnemers van Studiekring Plato uit Dedemsvaart was present om half tien 's morgens bij de schaapskooi aan het Benderse in Ruinen. Dit om de dagelijkse "uittocht" van de ca. 450 schapen mee te maken onder leiding van Michiel, een jonge enthousiaste schaapherder en twee bordercollies.

In het verleden waren herders niet altijd de meest informatieve figuren en vertrokken ze zwijgzaam snel met hun kudde van de schaapskooi. Michiel echter kent het belang van "PR" en voert een hele...

13 juni 2018 was de laatste Plato bijeenkomst voorafgaand aan de zomerstop van 2018. Voor deze bijeenkomst stond een bezoek aan vogelpark de Lorkeershoeve in Lutten op het programma.

Voor een aantal deelnemers een bekend terrein maar voor zeker net zo velen bleek dit een eerste kennismaking met dit vogelpark. Daar dit park zo dicht bij de thuislocatie Dedemsvaart te vinden was, werd er voor gekozen dat iedereen op eigen gelegenheid naar het park zou gaan. Voor een paar deelnemers, waarvoor...

Nadat de studiekring agenda door omstandigheden enigszins moet worden omgegooid blijkt het voor een van de leden gelukkig geen enkel probleem om haar presentatie over EHBO een maandje naar voren te halen.

Na de geruststelling dat we niet allemaal in een stabiele zijligging op de grond hoeven te gaan liggen of elkaar volledig in het verband gaan wikkelen, gaan we vol goede moed van start.

De presentatie begint met een stuk historie over de oprichting van het Rode Kruis in...

Op 7 maart 2018 bezochten 9 personen van onze Studiekring de tentoonstelling ‘The American Dream’.

Hier was werk te zien van diverse Amerikaanse kunstenaars uit de periode 1945-1965, waaronder Edward Hopper en Andy Warhol.

Het tijdsbeeld in Amerika wordt verbeeld in zeer realistische kunstwerken. Opvallend is dat er geen uitbundige blijheid, geluk of romantiek te zien is. Eerder eenzaamheid, te midden van zoveel mensen in de grote stad.

Ook geschilderde landschappen laten een desolaat beeld zien, evenals een hyperrealistische sculptuur...

De presentatie van vandaag is aangekondigd als Kunst en kunstwerken. Achter deze vage term blijkt de presentator voor ons een specifieke kunstenaar uit het begin van de Italiaanse renaissance in petto te hebben: Piero della Francesca.

Piero is ongeveer in 1418 geboren in een klein plaatsje in de buurt van Arezzo, Toscana, waar hij in 1492 ook stierf.

Piero was behalve kunstenaar ook wiskundige, waardoor het perspectief en de wiskunde in zijn werken naar voren komen.

Piero della Francesca was...

Vandaag 10 januari 2018 komt jongerenwerker Ruben Drost ons over zijn werkzaamheden voor de Stuw informeren.

Vandaar dat we voor deze bijeenkomst boven in de Baron resideren, in de ChillOut ruimte.

Als gast hebben wij Ciska Joldersma in ons midden die als kandidaat gemeenteraadslid graag eens kennis komt nemen van het doen en laten van de studiekring.

Het is een gezellige volle bak en het uitwisselen van de nieuwjaarswensen is in volle gang. Onze dagvoorzitter neemt echter tijdig de...

Een van de deelnemers stelde bij de inventarisatie van onderwerpen voor om een bezoek te brengen aan de Brandweer in Dedemsvaart.

Eén van dat soort voorstellen waar iedereen direct enthousiast over is en dus vond onze Studiekring bijeenkomst van 29 november plaats in de Brandweerkazerne.

Na ontvangst met koffie begon onze gastheer Bert Kamps zijn verhaal over de Brandweer. Let wel, hij begon, want reeds na een paar minuten begon het vragen te regenen.

Vragen die hij met veel enthousiasme...

In verschillende kranten wordt op 15 november melding gemaakt van een nieuwe pil die de dokter belt om te laten weten dat ze is geslikt. Een pil die op eigen houtje aan de buitenwereld laat weten of ze werkelijk is ingenomen.

Vandaag (toevallig?) een presentatie over nanotechnologie in onze studiekring. Het maken van deze pil is alleen mogelijk geworden met gebruikmaking van nanotechnologie.

Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootte-orde van...

In deze periode gedenken wij dat Maarten Luther zijn 95 stellingen in de Rooms Kathlieke Kerk publiceerde en de aanzet gaf tot de Reformatie. Eigenlijk de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk misbruikte men het geloof om zichzelf te verrijken door middel van verkoop van aflaten.

Dit geld werd dan o.a. weer aan de bouw van de St. Pieter te Rome te gelde gemaakt.

Mede dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst, de sociale media in...

Op woensdagmorgen 18 oktober 2017 bezochten 8 deelnemers van de Studiekring Dedemsvaart het Codamuseum in Apeldoorn. Drukke oogstwerkzaamheden en gezondheidsproblemen hadden de groep voor deze dag helaas flink uitgedund.

Coda is een cultuurhuis met een openbare bibliotheek en een museum. De naam is een acroniem van Cultuur Onder Dak Apeldoorn. Het doel was de Paper Art tentoonstelling die daar plaats vindt.

Een van de deelnemers had daarover zo enthousiast verteld dat ze de anderen had weten te verleiden mee te...

Op 4 oktober staat bij de studiekring Dedemsvaart het onderwerp Recht op het programma. Niet het Recht in zijn algemeenheid want alleen daarmee zouden we al meerdere bijeenkomsten kunnen vullen. Nee in dit geval gaat het over het faillissementsrecht in Nederland.

Mr. E Poelenije van Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen uit Enschede weet zijn toehoorders uitermate te boeien met een onderwerp waar, gelet op de vele vragen, veel mensen maar al te graag meer over willen weten. Het is voor velen...

Op 6 september zijn we met de Studiekring Dedemsvaart het nieuwe seizoen weer voortvarend van start gegaan. Na zo’n eerste seizoen is het na de vakantieperiode altijd weer spannend of er wellicht ook mensen afhaken of dat het enthousiasme van het eerste seizoen is gebleven.

Gelukkig was dat laatste duidelijk het geval en met de voltallige bezetting, aangevuld met nog twee nieuwe deelnemers, hebben we het nieuwe seizoen ingeluid met een bezoek aan de Ommerschans.

De Ommerschans is van oorsprong...

Als laatste bijeenkomst van de studiekring Dedemsvaart voor de vakantieperiode 2017 staat een rondleiding door de Hanzestad Zwolle op het programma.

Met een paar auto's vertrekt de op dat moment nog kleine studiekring vanuit Dedemsvaart naar Zwolle waar we op een afgesproken parkeerplaats Suzanne, onze gids van die dag, zullen treffen.

Daarna volgt een rondleiding waarbij we in bijna 2 uur tijd een schat aan informatie krijgen en waarbij zelfs Oud Zwollenaren plekjes bezoeken waar ze in Zwolle nog nooit...

Op woensdag 17 mei jl. bracht de Studiekring Dedemsvaart een bezoek aan de synagoge in Enschede.

De synagoge is in 1928 gebouwd en heeft wonder boven wonder de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan.

Tussen 2001 en 2004 is het gebouw grondig gerestaureerd.

De Enschedese synagoge staat te boek als de mooiste van West-Europa. We werden daarin zeker niet teleurgesteld.

Na ontvangst en een korte inleiding over het gebouw door een van de medewerkers, werden we allen voorzien van een audiotour met...