Plato Activiteiten

Het programma binnen de Studiekring Plato is erg gevarieerd. Los van de presentaties over interessante onderwerpen die door de verschillende deelnemers worden gegeven, worden er ook regelmatig uitstapjes gemaakt naar interessante locaties. Locaties die dan vervolgens ook weer het onderwerp kunnen vormen van een volgende bijeenkomst.Bovendien worden er ook geregeld gastsprekers uitgenodigd die dieper op een interessant onderwerp in gaan.

Onderstaand een korte impressie van een aantal van de reeds gehouden bijeenkomsten.


 

Op 3 mei staat er een presentatie op het programma met de titel: Rivaliserende godsdiensten.

Dit, terwijl door Studiekringen50plus wordt geadviseerd om de onderwerpen politiek en godsdienst tijdens het eerste jaar van een studiekring te vermijden. Dergelijke onderwerpen kunnen immers veel emoties oproepen binnen een club van mensen die elkaar nog maar kort kennen.

Hmm, dat advies komt voor ons te laat maar de manier waarop ons studiekring lid dit onderwerp behandelt en de kennis van zaken die ze hierbij inbrengt in combinatie met de vertrouwelijke sfeer die tijdens de bijeenkomsten van studiekring Dedemsvaart heerst, maakt dit een zeer informatieve bijeenkomst met respect voor ieders geloof en/of mening.

Een vervolg op dit onderwerp wordt dan ook niet uitgesloten.

 

...

Ad van der Woude vertelt ons op 19 april iets over ontwikkelingshulp en ontwikkelings samenwerking.

Voorafgaand aan de presentatie komt dan misschien de gedachte naar boven van het een of ander donateurs wervend verhaal maar niets is minder waar.

Een goed onderbouwd feitelijk relaas, mede gebaseerd op Ad's eigen ervaringen vanuit zijn betrokkenheid bij de "de Waal Foundation" en de "Karuna Foundation".

Voorafgaand aan de presentatie krijgen de deelnemers al een paar adressen van websites toegezonden waarmee ze zich...

Op 22 maart 2017 wordt er een presentatie gehouden over Darmflora.

Geen onderwerp dat in eerste instantie bij velen van ons bovenaan het verlanglijstje zal staan maar wat kan men zich daarin vergissen.

Er wordt gestart met een korte beschrijving van de werking van het maag-darm stelsel en direct blijkt ook hoe de rest van de deelnemers zich heeft voorbereid op dit onderwerp.

Veel vragen over nadere informatie, waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat er tijdens de presentatie ook steeds een link...

In 2014 is gestart met de overheveling van taken van de rijksoverheid naar gemeenten. Dit zijn o.a. taken/ werkzaamheden op het terrein van de jeugdzorg ( Jeugdwet) en de zorgwet( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) .

Er wordt uitgegaan van een zorgzame samenleving, ook wel participatiemaatschappij. Centraal uitgangspunt is dat we eerst voor ons zelf zorgen en voor elkaar. De gemeente komt pas in zicht als dit niet tot de mogelijkheden hoort. Termen alszelfredzaamheid, zolang mogelijk in zelfstandigblijven wonen, maatschappelijk actief blijven...

Zodra een onderwerp als Genderdysforie wordt behandeld kan dit best al heftig zijn. Zodra dit, zoals nu, echter een verhaal betreft vanuit persoonlijke ervaringen, krijgt een bijeenkomst wel een heel bijzonder karakter.

Tijdens de presentatie komen daardoor ook veel persoonlijke zaken aan bod en het is tekenend dat dit ook mogelijk is binnen de studiekring waar het respect voor de mede deelnemers bovenaan staat.

Er komen veel aspecten aan bod waar we normaalgesproken niet over nadenken. Gevoelens, acceptatie, emoties, operaties,...

Hoewel velen bij het maken van presentaties die via een beamer kunnen worden afgespeeld al snel denken aan Microsoft Powerpoint, is dat voor de deelnemers aan een studiekring niet zo vanzelfsprekend. 

Zakelijk gezien is het wellicht niet zo'n probleem om een aanzienlijk bedrag uit te geven aan een compleet Microsoft Office pakket waar ook Powerpoint deel van uit maakt. Voor het gebruik dat we er als privé persoon van maken kunnen we beter naar een goedkoper alternatief omzien.

Gelukkig is...