Plato Activiteiten

Het programma binnen de Studiekring Plato is erg gevarieerd. Los van de presentaties over interessante onderwerpen die door de verschillende deelnemers worden gegeven, worden er ook regelmatig uitstapjes gemaakt naar interessante locaties. Locaties die dan vervolgens ook weer het onderwerp kunnen vormen van een volgende bijeenkomst.Bovendien worden er ook geregeld gastsprekers uitgenodigd die dieper op een interessant onderwerp in gaan.

Onderstaand een korte impressie van een aantal van de reeds gehouden bijeenkomsten.

 

In verschillende kranten wordt op 15 november melding gemaakt van een nieuwe pil die de dokter belt om te laten weten dat ze is geslikt. Een pil die op eigen houtje aan de buitenwereld laat weten of ze werkelijk is ingenomen.

Vandaag (toevallig?) een presentatie over nanotechnologie in onze studiekring. Het maken van deze pil is alleen mogelijk geworden met gebruikmaking van nanotechnologie.

Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootte-orde van nanometers (afkorting nm, een miljardste van een meter). Hele kleine deeltjes dus!

Materie kan bij afmetingen op nanometer-schaal bijzondere eigenschappen krijgen. Niet-geleidende stoffen worden geleidend, ondoorzichtige materialen transparant. Nanotechnologie kent vele toepassingsgebieden, van consumentenproducten tot medische toepassingen en van energiebronnen tot waterzuivering en biedt daardoor maatschappelijke en economische kansen. Over de risico’s is nog weinig bekend.

Het hierboven genoemde voorbeeld is één van de vele uitvindingen en mogelijkheden binnen de geneeskunde ( medicijn toediening) maar ook bij de medische diagnostiek vindt steeds meer toepassing plaats van deze technologie.

Denk verder aan de zonnepanelen op het terrein van milieu en energie. De computer en de verdere ontwikkeling binnen de ict is volledig afhankelijk van electronische chiptechnologie.

Ook in de voedselindustrie wordt overal ter wereld onderzocht hoe de kwaliteit van voedselproducten met behulp van nanotechnologie kan worden beïnvloed ten aanzien van bijvoorbeeld de houdbaarheid, smaak, geur, kleur en vloeibaarheid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Nederland is het meest toonaangevende land op het gebied van nanotechnologie in de wereld. Een samenwerkingsverband tussen de...

In deze periode gedenken wij dat Maarten Luther zijn 95 stellingen in de Rooms Kathlieke Kerk publiceerde en de aanzet gaf tot de Reformatie. Eigenlijk de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk misbruikte men het geloof om zichzelf te verrijken door middel van verkoop van aflaten.

Dit geld werd dan o.a. weer aan de bouw van de St. Pieter te Rome te gelde gemaakt.

Mede dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst, de sociale media in...

Op woensdagmorgen 18 oktober 2017 bezochten 8 deelnemers van de Studiekring Dedemsvaart het Codamuseum in Apeldoorn. Drukke oogstwerkzaamheden en gezondheidsproblemen hadden de groep voor deze dag helaas flink uitgedund.

Coda is een cultuurhuis met een openbare bibliotheek en een museum. De naam is een acroniem van Cultuur Onder Dak Apeldoorn. Het doel was de Paper Art tentoonstelling die daar plaats vindt.

Een van de deelnemers had daarover zo enthousiast verteld dat ze de anderen had weten te verleiden mee te...

Op 4 oktober staat bij de studiekring Dedemsvaart het onderwerp Recht op het programma. Niet het Recht in zijn algemeenheid want alleen daarmee zouden we al meerdere bijeenkomsten kunnen vullen. Nee in dit geval gaat het over het faillissementsrecht in Nederland.

Mr. E Poelenije van Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen uit Enschede weet zijn toehoorders uitermate te boeien met een onderwerp waar, gelet op de vele vragen, veel mensen maar al te graag meer over willen weten. Het is voor velen...

Op 6 september zijn we met de Studiekring Dedemsvaart het nieuwe seizoen weer voortvarend van start gegaan. Na zo’n eerste seizoen is het na de vakantieperiode altijd weer spannend of er wellicht ook mensen afhaken of dat het enthousiasme van het eerste seizoen is gebleven.

Gelukkig was dat laatste duidelijk het geval en met de voltallige bezetting, aangevuld met nog twee nieuwe deelnemers, hebben we het nieuwe seizoen ingeluid met een bezoek aan de Ommerschans.

De Ommerschans is van oorsprong...

Als laatste bijeenkomst van de studiekring Dedemsvaart voor de vakantieperiode 2017 staat een rondleiding door de Hanzestad Zwolle op het programma.

Met een paar auto's vertrekt de op dat moment nog kleine studiekring vanuit Dedemsvaart naar Zwolle waar we op een afgesproken parkeerplaats Suzanne, onze gids van die dag, zullen treffen.

Daarna volgt een rondleiding waarbij we in bijna 2 uur tijd een schat aan informatie krijgen en waarbij zelfs Oud Zwollenaren plekjes bezoeken waar ze in Zwolle nog nooit...

Op woensdag 17 mei jl. bracht de Studiekring Dedemsvaart een bezoek aan de synagoge in Enschede.

De synagoge is in 1928 gebouwd en heeft wonder boven wonder de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan.

Tussen 2001 en 2004 is het gebouw grondig gerestaureerd.

De Enschedese synagoge staat te boek als de mooiste van West-Europa. We werden daarin zeker niet teleurgesteld.

Na ontvangst en een korte inleiding over het gebouw door een van de medewerkers, werden we allen voorzien van een audiotour met...

Op 3 mei staat er een presentatie op het programma met de titel: Rivaliserende godsdiensten.

Dit, terwijl door Studiekringen50plus wordt geadviseerd om de onderwerpen politiek en godsdienst tijdens het eerste jaar van een studiekring te vermijden. Dergelijke onderwerpen kunnen immers veel emoties oproepen binnen een club van mensen die elkaar nog maar kort kennen.

Hmm, dat advies komt voor ons te laat maar de manier waarop ons studiekring lid dit onderwerp behandelt en de kennis van zaken die ze hierbij...

Ad van der Woude vertelt ons op 19 april iets over ontwikkelingshulp en ontwikkelings samenwerking.

Voorafgaand aan de presentatie komt dan misschien de gedachte naar boven van het een of ander donateurs wervend verhaal maar niets is minder waar.

Een goed onderbouwd feitelijk relaas, mede gebaseerd op Ad's eigen ervaringen vanuit zijn betrokkenheid bij de "de Waal Foundation" en de "Karuna Foundation".

Voorafgaand aan de presentatie krijgen de deelnemers al een paar adressen van websites toegezonden waarmee ze zich...

Op 22 maart 2017 wordt er een presentatie gehouden over Darmflora.

Geen onderwerp dat in eerste instantie bij velen van ons bovenaan het verlanglijstje zal staan maar wat kan men zich daarin vergissen.

Er wordt gestart met een korte beschrijving van de werking van het maag-darm stelsel en direct blijkt ook hoe de rest van de deelnemers zich heeft voorbereid op dit onderwerp.

Veel vragen over nadere informatie, waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat er tijdens de presentatie ook steeds een link...

In 2014 is gestart met de overheveling van taken van de rijksoverheid naar gemeenten. Dit zijn o.a. taken/ werkzaamheden op het terrein van de jeugdzorg ( Jeugdwet) en de zorgwet( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) .

Er wordt uitgegaan van een zorgzame samenleving, ook wel participatiemaatschappij. Centraal uitgangspunt is dat we eerst voor ons zelf zorgen en voor elkaar. De gemeente komt pas in zicht als dit niet tot de mogelijkheden hoort. Termen alszelfredzaamheid, zolang mogelijk in zelfstandigblijven wonen, maatschappelijk actief blijven...

Zodra een onderwerp als Genderdysforie wordt behandeld kan dit best al heftig zijn. Zodra dit, zoals nu, echter een verhaal betreft vanuit persoonlijke ervaringen, krijgt een bijeenkomst wel een heel bijzonder karakter.

Tijdens de presentatie komen daardoor ook veel persoonlijke zaken aan bod en het is tekenend dat dit ook mogelijk is binnen de studiekring waar het respect voor de mede deelnemers bovenaan staat.

Er komen veel aspecten aan bod waar we normaalgesproken niet over nadenken. Gevoelens, acceptatie, emoties, operaties,...

Hoewel velen bij het maken van presentaties die via een beamer kunnen worden afgespeeld al snel denken aan Microsoft Powerpoint, is dat voor de deelnemers aan een studiekring niet zo vanzelfsprekend. 

Zakelijk gezien is het wellicht niet zo'n probleem om een aanzienlijk bedrag uit te geven aan een compleet Microsoft Office pakket waar ook Powerpoint deel van uit maakt. Voor het gebruik dat we er als privé persoon van maken kunnen we beter naar een goedkoper alternatief omzien.

Gelukkig is...