Deelname aan een studiekring staat open voor iedereen. Om kennis te maken met de overige deelnemers kan iedereen een tweetal bijeenkomsten bijwonen. Je wordt immers niet zo maar deelnemer van een studiekring. Het moet leuk en inspirerend zijn, je moet je ook thuis voelen tussen die andere deelnemers.

Het maximaal aantal leden van een studiekring wordt  beperkt tot zo'n 15 deelnemers. Bij een grotere groep voelen veel mensen zich al snel niet meer op hun gemak en komen vaak ook een aantal mensen niet meer aan het woord. Dat is niet de bedoeling want het moet wel een plezier blijven voor iedereen.

Daarom wordt, zodra een bestaande studiekring dit aantal deelnemers heeft bereikt, bij nieuwe aanmeldingen weer een nieuwe studiekring opgestart. Een nieuwe studiekring waarbij deelnemers uit de reeds bestaande kring(en) zich natuurlijk graag weer inzetten om de nieuwe club met mensen een vliegende start te bezorgen.  

De kosten van deelname aan een studiekring zijn zo laag mogelijk gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van de door de Bibliotheek beschikbaar gestelde faciliteiten zoals ruimte, beamer, koffie en thee, etc.

De Bibliotheek heeft hiervoor een apart Studiekringabonnement in het leven geroepen waar, naast het reguliere Bibliotheekabonnement, ook alle kosten voor de Studiekring zijn inbegrepen,

De actuele tarieven zijn te vinden op het Bibliotheek tarievenoverzicht.

Naast de kosten van het Studiekringabonnement kunnen binnen een studiekring soms nog andere afspraken worden gemaakt die enige kosten met zich mee brengen. In veel gevallen wordt er een kleine kas in het leven geroepen zodat een zieke soms even een hart onder de riem kan worden gestoken of waaruit een uitgenodigde externe spreker zijn (reis)kosten vergoed krijgt. Ook eventuele uitstapjes naar musea of andere locaties kunnen (reis)kosten met zich meebrengen die per studiekring verschillen.